Guia completa de les relacions públiques digitals

Guia completa de les relacions públiques digitals

A l’era digital actual, les relacions públiques (RRPP tradicionals han evolucionat per abastar un nou àmbit conegut com a RRPP digitals.  A mesura que Internet i les plataformes de xarxes socials s’han convertit en part integral de les nostres vides, les empreses i les persones han reconegut la necessitat d’adaptar les estratègies de relacions públiques al panorama digital.

Explorem el concepte de relacions públiques digitals, els seus beneficis i com ha revolucionat la manera com les organitzacions es comuniquen i construeixen relacions en l’àmbit digital.

Què són les relacions públiques digitals?

Les relacions públiques digitals fan referència a la gestió estratègica de la reputació, la visibilitat i les relacions d’una marca a través de canals en línia i plataformes de mitjans digitals.

Implica aprofitar diverses eines i tècniques digitals per interactuar amb el públic objectiu, obtenir cobertura dels mitjans, millorar l’autoritat de la marca i generar una exposició en línia positiva.

Les relacions públiques digitals abasten activitats com:

 • Comunicats de premsa en línia,
 • Col·laboracions d’influencers,
 • Màrqueting de continguts,
 • Maneig de xarxes socials, i
 • Gestió de la reputació en línia.

Els beneficis de les relacions públiques digitals

Hi ha nombrosos beneficis per a les persones i les empreses que busquen millorar la seva presència i reputació en línia. Aquí n’hi ha alguns per tenir en compte:

1. Major visibilitat en línia

Les relacions públiques digitals permeten que les empreses i les persones ampliïn la seva presència en línia i arribin a un públic més ampli a través de diverses plataformes digitals. En assegurar la cobertura dels mitjans, generar enllaços dentrada i optimitzar el contingut per als motors de cerca, els esforços de relacions públiques digitals contribueixen a una major visibilitat en les cerques en línia i augmenten el trànsit del lloc web.

2. Autoritat de marca millorada

A través del lideratge intel·lectual, la creació de contingut i el posicionament expert, les relacions públiques digitals ajuden a establir marques com a autoritats de la indústria. Compartint constantment contingut valuós i informatiu, les marques poden generar confiança i credibilitat, posicionant-se com a recursos de referència en els seus respectius camps.

3. Compromís del públic objectiu

Les relacions públiques digitals permeten una orientació precisa de l’audiència, cosa que permet a les organitzacions interactuar amb dades demogràfiques o grups d’interès específics. En adaptar els missatges, el contingut i les campanyes perquè ressonin amb el públic objectiu, les marques poden fomentar connexions significatives, impulsar el compromís i fomentar la lleialtat a la marca.

4. Gestió de crisis i reparació de la reputació

En el panorama digital, les notícies i la informació viatgen ràpidament, cosa que fa que la gestió de la reputació sigui crucial. Les relacions públiques digitals ajuden a monitoritzar i administrar la reputació en línia en abordar la publicitat negativa, respondre als comentaris dels clients i administrar les crisis de manera proactiva. En participar en una comunicació oportuna i transparent, les marques poden mitigar els danys i reconstruir-ne la confiança.

5. Amplificació del missatge de la marca

Les relacions públiques digitals brinden oportunitats perquè les marques amplifiquin els seus missatges a través de la cobertura dels mitjans, les associacions amb persones influents i l’exposició a les xarxes socials. En aprofitar l’abast i la influència dels canals digitals, les marques poden amplificar els missatges de marca, atreure noves audiències i enfortir el posicionament de la seva marca.

Estratègies i tècniques de relacions públiques digitals

Les relacions públiques digitals fan servir una varietat d’estratègies i tècniques per comunicar-se de manera efectiva i comprometre’s amb el públic objectiu a l’espai digital. Aquí hi ha algunes estratègies i tècniques d’ús comú:

1) Creació i distribució de contingut

Produir contingut d’alta qualitat, rellevant i compartible és el nucli de les relacions públiques digitals. Això inclou articles, publicacions de bloc, vídeos, infografies i altres formats que ressonen amb el públic objectiu. La distribució de contingut a través de plataformes pròpies, blocs de convidats i col·laboracions de persones influents maximitza el seu abast i impacte.

Contingut relacionat:  10 Consells per escriure entrades de bloc efectives per al SEO

2) Relacions amb els mitjans i comunicats de premsa

Les relacions públiques digitals impliquen establir relacions amb periodistes en línia, blocaires i persones influents que poden amplificar els missatges de la marca. Els comunicats de premsa adaptats per a la distribució en línia ajuden a assegurar la cobertura dels mitjans i guanyar visibilitat a diverses plataformes digitals.

3) Gestió de xarxes socials

La participació activa i el compromís a les plataformes de xarxes socials són essencials per a les relacions públiques digitals efectives. Les marques poden construir relacions amb la seva audiència, compartir actualitzacions, respondre consultes i mostrar lideratge intel·lectual. Les col·laboracions d’influencers i les campanyes a les xarxes socials milloren encara més la visibilitat de la marca.

4) Gestió de la reputació en línia

El seguiment de les mencions, ressenyes i comentaris de la marca és fonamental per gestionar la reputació en línia. Respondre de manera ràpida i professional a les inquietuds dels clients, abordar els sentiments negatius i fer servir eines de gestió de la reputació en línia pot ajudar a mantenir una imatge de marca positiva.

Eines de relacions públiques digitals

Les relacions públiques digitals es basen en diverses eines per agilitzar i optimitzar la comunicació, l’abast dels mitjans, la creació de contingut i l’anàlisi. Aquí hi ha algunes eines d’ús comú:

Monitorització de mitjans i seguiment de mencions

 • Alertes de Google : envia notificacions per correu electrònic quan la vostra marca o paraules clau rellevants s’esmenten en línia.
 • Menció:  supervisa les mencions en línia de la seva marca, competidors o paraules clau de la indústria a les xarxes socials, notícies, blocs i més.
 • Brand24:  proporciona monitorització web i de xarxes socials en temps real per rastrejar les mencions, el sentiment i les tendències de la marca.

Base de dades de mitjans i gestió de relacions

 • Cision : ofereix una base de dades de mitjans integral, cosa que li permet trobar i connectar-se amb periodistes, blocaires i persones influents.
 • Muck Rack : ajuda a descobrir periodistes, administrar les relacions amb els mitjans i monitoritzar la cobertura i la participació a les xarxes socials.

Distribució de comunicats de premsa

 • PR Newswire:  Us permet distribuir comunicats de premsa a una àmplia xarxa de mitjans de comunicació i periodistes d’indústries específiques.
 • Business Wire:  proporciona serveis de distribució de comunicats de premsa globals amb abast geogràfic i indústria específics.

Creació de contingut i col·laboració

 • Canva:  ofereix una plataforma fàcil de fer servir per crear gràfics, infografies i contingut visual d’aspecte professional.
 • Grammarly:  ajuda a escriure contingut clar i sense errors en revisar la gramàtica, l’ortografia i l’estil.
 • Google Docs:  facilita la col·laboració i l’edició de documents en temps real, cosa que permet que els equips treballin junts en la creació de contingut.

Gestió i anàlisi de xarxes socials

 • Hootsuite:  permet programar, monitoritzar i administrar comptes de xarxes socials des d’un sol tauler.
 • Sprout Social:  proporciona administració, publicació i anàlisi de xarxes socials per optimitzar el compromís i mesurar-ne el rendiment.
 • Bufer: permet programar i publicar contingut de xarxes socials en múltiples plataformes, juntament amb anàlisi i informació de rendiment.

Investigació d’influencers i construcció de relacions

 • BuzzSumo:  identifica contingut influent i ajuda a trobar persones influents rellevants en funció de temes, paraules clau o dominis.
 • Upfluence:  ajuda al descobriment, la gestió i el seguiment de campanyes d’influencers, oferint anàlisis de rendiment i mesurament del ROI.

Gestió de la reputació en línia

 • Brandwatch:  monitoritza i analitza les converses en línia, el sentiment i la percepció de la marca per administrar la reputació de manera efectiva.
 • ReviewTrackers:  rastreja i administra les ressenyes en línia de diverses plataformes, cosa que ajuda les empreses a respondre i millorar la satisfacció del client.

Anàlisi i informes

 • Google Analytics:  proporciona dades detallades del trànsit del lloc web, informació sobre el comportament de l’usuari i el seguiment de conversions.
 • SEMrush:  ofereix anàlisis integrals de SEO i màrqueting digital, inclòs l’anàlisi de la competència i la investigació de paraules clau.

Conclusió

Les relacions públiques digitals s’han convertit en un component dinàmic i essencial de les estratègies modernes de relacions públiques. Permet a les marques aprofitar el panorama digital per millorar-ne la visibilitat, interactuar amb el públic objectiu i establir credibilitat.

Mitjançant l’ús de tècniques de creació de contingut, relacions amb els mitjans, gestió de xarxes socials i gestió de la reputació en línia, les organitzacions poden donar forma a la seva presència en línia, fomentar les relacions i impulsar missatges de marca impactants. La disponibilitat d’eines millora encara més l’eficiència i l’eficàcia d’aquestes estratègies.