Aquesta política de privadesa regula el tractament de les dades personals que qualsevol usuari (en endavant, “vostè” o “usuari”) ens faciliti durant la seva navegació a través de la pàgina web creativisocial.cat (en endavant, el “Lloc Web”), operada per Creativisocial (en endavant, “CREATIVISOCIAL”, “nosaltres” o “nostre”).

Aquest tractament es regirà pel que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

L’accés i / o ús del Lloc Web suposa l’acceptació expressa de la nostra Política de Privadesa.

1. Dades del responsable del tractament de dades

D’acord amb la normativa vigent, el responsable del tractament de dades és:

CARDUS GLOBAL MEDIA, SLU. Per a efectes d’aquest avís legal i termes d’ús, s’entendrà d’ara en endavant com CREATIVISOCIAL. El seu CIF és: B43829365

El seu domicili social es troba a: Barcelona – 08005, Carrer de Pallars, 193, Catalunya, Espanya.

Pots contactar a través del correu electrònic: suport@creativisocial.cat o a través del formulari de contacte: https://creativisocial.cat/contacte

La seva activitat social és la prestació de serveis d’agència de publicitat i comunicació online i offline.

2. Dades personals recollides i finalitat del tractament

D’entre la informació recollida per CREATIVISOCIAL es troba:

  • Informació personal facilitada per vostè com el seu nom, cognoms, correu electrònic, contrasenya d’accés, etc.:

-ja sigui per plantejar dubtes, comentaris, suggeriments o qualsevol altra informació. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a CREATIVISOCIAL de respondre a la petició.

– o per sol.licitar un servei o producte. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a CREATIVISOCIAL de respondre a la petició.

  • Nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, número d’identificació fiscal: es sol·licitarà aquesta informació al moment del pagament del servei per processar tot allò relacionat amb el client.
  • Nom, telèfon i correu electrònic per al butlletí de notícies: amb el degut consentiment exprés i voluntari del titular de les dades, es sol·licitarà al lloc web la informació mínima necessària per enviar un butlletí comercial automatitzat, on s’informarà sobre publicitat, promocions i altra informació dels serveis i/o productes oferts per CREATIVISOCIAL.
  • Correu electrònic: Es sol·licitarà el correu electrònic per poder accedir a l’àrea de client, d’acord amb les dades subministrades al moment de crear el compte.
  • Cookies i tecnologies similars, per millorar el funcionament del Lloc Web, mantenir la sessió oberta i personalitzar l’experiència de l’usuari, així com per a demanar estadístiques anònimes d’ús del Lloc Web. Pot consultar informació més detallada en la nostra Política de Cookies.

3. Com utilitzem les dades

Les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un registre de tractaments titularitat de CREATIVISOCIAL. Aquestes dades podran ser utilitzades per diferents motius:

• Gestionar el seu registre com a usuari del Lloc Web per donar-li accés a les diferents funcionalitats, productes i serveis que estan a la seva disposició com a usuari registrat.

• Gestionar el desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda dels productes i/o serveis que ha adquirit o de qualsevol altre contracte amb nosaltres mitjançant el Lloc Web.

• Contactar amb vostè en cas d’incidències o en cas de consultes, dubtes o suggeriments que realitzi a través dels canals d’atenció a client disponibles al Lloc Web.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat i no s’hagin d’eliminar per ser necessaris per al compliment d’una obligació legal o per a la formulació, exercici i defensa de reclamacions.

CREATIVISOCIAL en tot moment vetllarà perquè l’ús que se li dóna al lloc web, als continguts, i al tractament de les dades personals de l’usuari, es realitzin de la forma més correcta. Per això, l’usuari sempre podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació, portabilitat, oblit o oposició, tot plegat en fidel compliment de les directrius de les lleis que regeixen la matèria, escrivint a suport@creativisocial.cat

CREATIVISOCIAL no ven ni vendrà dades personals dels usuaris a altres empreses ni tercers.

CREATIVISOCIAL compartirà amb tercers les dades que posseeix, només per complir amb els serveis contractats per algun usuari, enviar el butlletí de notíicies, complir amb exigències legals o per a l’administració del lloc web. A aquest efecte, es proporcionaran els deguts acords de confidencialitat entre les parts.

Els enllaços a tercers que es puguin trobar al lloc web tenen polítiques de privadesa alienes a CREATIVISOCIAL. L’accés a aquests llocs haurà de ser responsabilitat de l’usuari, la seva responsabilitat és conèixer-les i la seva decisió acceptar-les o no.

4. Butlletí de notícies

La política del butlletí de notícies s’enten en tot moment com a part complementària dels termes i condicions exposats al lloc web, i tots dos són d’igual aplicació al moment d’una controvèrsia. La política de privadesa i de propietat intel·lectual aplicada serà la mateixa que s’exposa en els termes i condicions del lloc web.

S’entendrà com a butlletí de notícies o newsletter el butlletí digital que CREATIVISOCIAL realitza de forma periòdica i que fa arribar els seus subscriptors a través d’un proveïdor de serveis de correu electrònic extern, al qual l’usuari s’ha subscrit de manera voluntària.

CREATIVISOCIAL no està en l’obligació d’enviar en períodes de temps definits el butlletí de notícies o la newsletter, per la qual cosa és totalment lliure de fer-ho quan ho consideri convenient. L’usuari podrà en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició seguint les instruccions que trobaran al peu de pàgina del butlletí.

L’usuari no haurà de compartir el contingut amb tercers, ja que això violaria els drets d’autor de CREATIVISOCIAL. L’únic canal de distribució possible és l’administrat i/o autoritzat per CREATIVISOCIAL.

CREATIVISOCIAL no es farà responsable pel contingut de tercers exposat al butlletí, qualsevol controvèrsia que sorgeixi haurà de ser tractada directament amb la persona o empresa de la qual es fa esment.

Tot el material que s’exposa al butlletí de notícies està protegit per drets d’autor a favor de CREATIVISOCIAL, i en el cas de pertànyer a tercers, s’entendrà que CREATIVISOCIAL té la deguda autorització per utilitzar-lo com s’hagi convingut amb l’autor.

5. Formularis

El lloc web disposa de 3 tipus de formularis:

  1. Formulari de contacte: l’usuari, client o participant podrà trobar formularis que facilitaran la comunicació amb CREATIVISOCIAL per plantejar dubtes, comentaris, sol·licitar un pressupost, reservar algun dels serveis oferts al lloc web o exigir algun dret que tingui. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a CREATIVISOCIAL respondre a la petició. Aquest tractament es considerarà legítim per ser part d’una diligència precontractual. El servidor del lloc web i del correu electrònic de CREATIVISOCIAL seran els encarregats del tractament.
  2. Formulari de publicitat: Es sol·licitarà als usuaris, compradors o participants el seu consentiment exprés i voluntari per lliurar a CREATIVISOCIAL les mínimes dades necessàries per enviar publicitat i informació comercial relacionada amb els serveis i/o productes oferts per CREATIVISOCIAL perquè s’afegeixi a un fitxer automatitzat de correu electrònic màrqueting gestionat per l’encarregat del tractament que s’indica més avall. El tractament de les dades personals que es trobin en aquesta secció ha estat fet amb el consentiment del titular de les dades.
  3. Formulari per processar la sol·licitud del servei: es sol·licitarà als usuaris, clients o participants les seves dades per a que CREATIVISOCIAL pugui processar els serveis sol·licitats pel client. Tractament legítim de dades personals per la relació contractual que hi ha amb el client o participant. Les dades seran guardades al servidor del lloc web.

6. Drets

L’usuari té els següents drets relacionats amb les vostres dades personals:

Accés: l’usuari pot adreçar-se a CREATIVISOCIAL per poder saber les dades que se n’han recopilat.

Rectificació: l’usuari pot en qualsevol moment rectificar les dades que hagi subministrat a CREATIVISOCIAL.

Oposició: sempre que no interrompi la prestació d’un servei, o una obligació legal que tingui CREATIVISOCIAL, l’usuari podrà sol·licitar el cessament al tractament de les seves dades personals.

Supressió: sempre que no interrompi la prestació d’un servei, o una obligació legal que tingui CREATIVISOCIAL, l’usuari podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.

Limitació al tractament: sempre que no interrompi la prestació d’un servei, o una obligació legal que tingui CREATIVISOCIAL, l’usuari podrà sol·licitar que les seves dades personals siguin tractades de la manera com ell les limiti, per exemple sol·licitar que no es modifiquin, que s’esborrin o suprimeixin.

Portabilitat: sempre que l’usuari així ho sol·liciti i es pugui fer, podrà sol·licitar una còpia de les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, o sol·licitar que es transmeti a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament es legitimi sobre la base del consentiment o en el marc de l’execució d’un contracte.

No ser objecte de decisions individuals automatitzades: a CREATIVISOCIAL no es realitzen perfils automatitzats que puguin afectar significativament o negativament l’usuari. Qualsevol decisió que es prengui sobre la base d’un perfil automatitzat és amb l’única finalitat d’enviar a l’usuari una informació que hagi sol·licitat d’acord amb els seus hàbits de navegació i descàrrega de materials al lloc web.

Informació: l’usuari té dret a saber la manera com són tractades les seves dades personals.

Per a l’exercici de qualsevol daquests drets l’usuari pot escriure al correu electrònic suport@creativisocial.cat

7. Legitimació per al tractament de dades

Estem legitimats per dur a terme el tractament de les dades personals en base a que:

• L’usuari ha aportat les seves dades personals per a la correcta execució del contracte.

• L’usuari ha prestat el seu consentiment explícit per la seva alta com a usuari registrat en el Lloc Web, per a l’enviament de comunicacions comercials, per a l’enviament d’informació requerida a través de formularis de contacte, o per a la instal·lació de sistemes de seguiment que informen sobre hàbits de navegació segons la Política de Cookies.

8. Encarregats del tractament

CREATIVISOCIAL necessita el suport de tercers per oferir adequadament els seus serveis i productes, amb els quals celebra els deguts acords de confidencialitat i verifica el compliment de les normatives sobre protecció de dades personals.

Les dades subministrades a aquests tercers no podran ser utilitzades per a altres fins no autoritzades pel titular de les dades.

En compliment dels principis d’informació i de transparència, es fa saber que aquests tercers són:

Amazon: portal de venda de productes suggerits al lloc web. Tota informació personal que faciliti o es reculli a través d’Amazon.com serà tractada principalment per Amazon.com, Inc. ubicada a P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226 EUA Han adoptat clàusules-tipus aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://aws.amazon.com/pt/blogs/security/aws-gdpr-data -processing-addendum. Per a més informació sobre la política de privadesa: https://www.amazon.com/-/es/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ

Siteground: servei de hosting del lloc web. És un servei prestat per SiteGround Spain S.L., ubicada a Calle de Prim 19, 28004 Madrid, España. Pot consultar la seva política de privacitat a https://www.siteground.es/privacidad.htm

Dropbox: Utilitzada per a l’allotjament al núvol de documents relacionats amb els productes o serveis que s’ofereixen al lloc web. Servei prestat per Dropbox, Inc, ubicada a Califòrnia, Estats Units. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a https://aem.dropbox.com/cms/content/dam/dropbox/www/en-us/security/DBX%20GDPR%20Compliance% 20Journey_2020_updated.pdf. Per obtenir més informació sobre la seva política de privadesa pot visitar https://www.dropbox.com/privacy

Facebook: Eina utilitzada com a xarxa social i per tal de connectar-se amb el titular de les dades. El servei és prestat per l’empresa Facebook Ireland Ltd., els seus servidors són als Estats Units. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Pot consultar la vostra política de privacitat a https://www.facebook.com/business/gdpr. Amb aquesta eina també es maneja la publicitat que es pugui realitzar a Whatssapp i/o Instagram, així com l’anàlisi de dades i estadístiques per a una possible segmentació de la publicitat.

Google: sistema de publicitat patrocinada (ADS), Servei d’anàlisi web, per veure les estadístiques de l’ús del lloc web (Analytics) i sistema de gestió d’etiquetes (Tag Manager). Aquests serveis són prestats per l’empresa Google LLC, ubicada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units d’Amèrica. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center. Si vol obtenir més informació sobre la política de privadesa poden consultar: https://policies.google.com/privacy

Mailchimp: plataforma d’automatització de màrqueting i servei de màrqueting per correu electrònic. Pertany a The Rocket Science Group, LLC i està ubicada a 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA. Consulta la seva política de privadesa a https://mailchimp.com/legal/privacy/

Instagram: Xarxa social i aplicació per pujar fotos i vídeos el propietari dels quals és l’empresa Facebook Inc., que està ubicada el 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Estats Units d’Amèrica. En cas d’estar fora dels Estats Units d’Amèrica o Canadà, l’entitat de control de dades responsable de la informació és Facebook Ireland Ltd., que es troba ubicada a 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Per obtenir més informació sobre la política de privadesa introduïu a: https://help.instagram.com/155833707900388

Linkedin: Xarxa social orientada a les empreses, als negocis i la feina. Pot ser contactada a https://www.linkedin.com/help/linkedin?lang=ca i la seva política de privadesa pot observar-se a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Píxel de Facebook: eina d’anàlisi per a publicitat, utilitzat per conèixer les accions dels titulars de les dades en aquest lloc web. Aquest servei és proporcionat per Facebook, Inc., que està ubicada el 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Estats Units d’Amèrica. En cas d’estar fora dels Estats Units d’Amèrica o Canadà, l’entitat de control de dades responsable de la informació és Facebook Ireland Ltd., que es troba ubicada a 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Per obtenir més informació sobre la política de privadesa pot anar a https://www.facebook.com/privacy/explanation

Stripe: eina utilitzada per gestionar els pagaments mitjançant targeta de dèbit i crèdit al lloc web. El servei és prestat per Stripe Inc que està ubicada als Estats Units. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://stripe.com/dpa/legal. Per a més informació a https://stripe.com/us/privacy

Twitter: Xarxa social amb seu a San Francisco, Califòrnia, amb filials a San Antonio i Boston als Estats Units, prestat per l’empresa Twitter, Inc. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://gdpr.twitter.com/. Pot ser contactada a https://help.twitter.com/en/contact-us i la seva política de privadesa es pot observar a https://twitter.com/ca/privacy

En casos puntals CREATIVISOCIAL podrà utilitzar aplicacions o eines que no hagin estat incloses o nomenades en aquest llistat, això per ser una millor opció que coadjuve a la realització d’una determinada tasca; si això succeís CREATIVISOCIAL notificarà d’aquesta situació als seus usuaris, clients o participants segons sigui el cas.

9. Cessió de dades a tercers

No cedim dades de caràcter personal a terceres parts excepte per obligació legal. Les dades personals es podran comunicar a altres empreses per a tràmits administratius interns i quan sigui necessari per a facilitar serveis sol·licitats per l’usuari.

Per eficiència del servei, aquests col·laboradors poden estar ubicats als Estats Units o altres països o territoris situats fora de l’Espai Econòmic Europeu que no proporcionin un nivell de protecció de dades equiparable al del seu país o, si s’escau, al de la Unió Europea.

10. Interès legítim

Quan es faci un llançament de productes o serveis nous, o promocions especials per temps determinat, es recollirà el nom i correu electrònic dels usuaris del lloc web mitjançant un formulari. Aquest tractament de dades personals es farà sobre la base de l’interès legítim que posseeix CREATIVISOCIAL per augmentar les seves vendes, donar a conèixer els seus productes o serveis i complir amb la finalitat d’enviar-li al titular de les dades la informació promesa al lloc web.

Aquest tractament serà realitzat mentre perduri l’interès legítim de CREATIVISOCIAL. Per augmentar les garanties i respecte a la privadesa, s’ofereix la possibilitat de l’exclusió voluntària d’aquesta publicitat mitjançant un mètode fàcil i d’execució immediata, ubicat a la part inferior dels correus electrònics que reben.

11. Duració del tractament

En el cas de les dades personals subministrades per a facturació i compra de productes o serveis, seran guardats pel temps legalment aplicable.

En el cas de les dades personals subministrades per a butlletins comercials electrònics, serà pel temps que el titular de les dades vulgui romandre a la llista de subscripció, per la qual cosa podrà donar-se de baixa en el moment que així ho desitja , de forma automàtica com s’indica a cada butlletí, o escrivint al suport@creativisocial.cat.

12. Confidencialitat i seguretat

Emmagatzemem i gestionem les seves dades personals amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades per protegir-los enfront de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats.

No obstant això, la transmissió d’informació a través d’Internet no és completament segura i, per tant, no podem garantir la seguretat de les dades enviades per via electrònica, quedant la transmissió d’aquestes dades sota el seu propi risc.

13. Drets de protecció de dades

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades, mitjançant l’enviament d’una notificació per escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, que podrà ser remesa per correu electrònic a suport@creativisocial.cat

14. Modificació

Ens reservem el dret de modificar la nostra Política de Privadesa en qualsevol moment. El mantindrem informat dels canvis substancials realitzats a la mateixa. La versió de la Política de Privadesa vigent serà la que es trobi publicada al lloc web en el moment en que s’accedeixi a la mateixa.