Mètriques i Fórmules Essencials per Optimitzar els teus Embuts

Mètriques i Fórmules Essencials per Optimitzar els teus Embuts

Comprendre l’efectivitat dels embuts de vendes és fonamental. Els embuts serveixen com a representació visual del recorregut del client, des de la consciència fins a la conversió. Per avaluar el rendiment dels embuts, els especialistes en màrqueting confien en un conjunt de mètriques i fórmules clau.

En aquest article, compartim les mètriques i fórmules més importants que permeten a les empreses ajustar els embuts per obtenir resultats òptims.

Mètriques i Fórmules Essencials per Optimitzar els teus Embuts

Taxa de Conversió (TC)

Fórmula:

TC = (Nombre de Conversions / Número de Visitants) × 100%

La taxa de conversió és una mètrica fonamental que mesura el percentatge de visitants que fan l’acció desitjada, ja sigui fer una compra, completar un formulari o subscriure’s a un butlletí. Una taxa de conversió més alta indica un embut més eficient i efectiu.

Taxa de Clics (CTR)

Fórmula:

CTR = (Nombre de Clics / Número d’Impressions) × 100%

El CTR avalua l’efectivitat dels vostres esforços de màrqueting en mesurar el percentatge de persones que van fer clic en un enllaç o anunci específic. Ajuda a avaluar la rellevància i atractiu del teu contingut i missatges.

Cost d’Adquisició de Clients (CAC)

Fórmula:

CAC = Costos Totals de Màrqueting i Vendes / Número de Nous Clients Adquirits

El CAC calcula el cost mitjà necessari per adquirir un nou client. Comprendre aquesta mètrica és vital per garantir que les despeses d’adquisició de clients estiguin justificades pel valor que cada client aporta al teu negoci.

Retorn de la Inversió Publicitària (ROAS)

Fórmula:

ROAS = Ingressos Generats per Anuncis / Cost d’Anuncis

El ROAS mesura la rendibilitat de les campanyes publicitàries. Un ROAS major a 1 indica un retorn dinversió positiu, mentre que menys de 1 assenyala una pèrdua.

Taxa de Conversió de Lead a Client

Fórmula:

Taxa de Conversió de Lead a Client = (Nombre de Clients Adquirits / Número de Leads) × 100

Aquesta mètrica rastreja leficiència del teu embut per convertir leads en clients pagadors. Una taxa de conversió de lead a client més alta vol dir un procés de vendes ben optimitzat.

Valor Mitjana de la Comanda

Fórmula:

HPO = Ingressos Totals / Nombre de Comandes

El Valor Mitjà de la Comanda (HPO) és una mètrica que calcula la quantitat mitjana de diners que un client gasta en una sola comanda amb un negoci.

Taxa de Cancel·lació

Fórmula:

Taxa de cancel·lació = (Nombre de Clients Perduts durant un Període / Total de Clients a l’Inici del Període) × 100

La taxa de cancel·lació mesura el percentatge de clients que deixen de fer servir el teu producte o servei. Gestionar i reduir la cancel·lació és crucial per sostenir el creixement a llarg termini del negoci.

Conclusió

Dominar aquestes mètriques i fórmules és fonamental per optimitzar els teus embuts de vendes i maximitzar el retorn de les teves inversions en màrqueting. En analitzar i ajustar regularment les estratègies basant-te en aquests indicadors clau de rendiment, pots construir embuts més efectius que impulsin conversions, augmentin els ingressos i fomentin el creixement sostenible del negoci.