Com integrar objectius i sistemes per a l’èxit en el màrqueting

Com integrar objectius i sistemes per a l'èxit en el màrqueting

Quan es tracta de l’èxit en el màrqueting, la nostra atenció sol girar al voltant d’establir objectius específics. Si bé els objectius brinden direcció, també poden generar estrès i decepció quan no s’aconsegueixen. Tot i això, en adoptar un enfocament basat en sistemes, podem revolucionar les nostres estratègies de màrqueting i aconseguir un èxit sostenible.

En prioritzar els sistemes sobre els objectius, establim una base per a la millora contínua, la productivitat millorada i els resultats significatius.

En aquest article presentem el concepte de sistemes i expliquem com poden desbloquejar tot el teu potencial en màrqueting.

El Desafiament de la Configuració Tradicional d’Objectius

La configuració tradicional d’objectius se centra a definir objectius específics i mesurar l’èxit en funció de l’èxit. Tot i això, aquest enfocament presenta diverses limitacions:

 1. Mentalitat orientada a resultats: Les persones enfocades en objectius tendeixen a obsessionar-se amb el resultat final, cosa que pot generar estrès i ansietat innecessaris. L’enfocament es converteix únicament a assolir el destí, tot deixant de banda l’alegria i el creixement experimentats i els petits triomfs al llarg del camí.
 2. Manca d’adaptabilitat: Els objectius solen ser rígids i estàtics, sense la flexibilitat necessària per adaptar-se als canviants escenaris de màrqueting. A l’impredictible món del màrqueting, l’estricte aferrament a objectius predeterminats pot obstaculitzar la nostra capacitat per adaptar-nos i aprofitar noves oportunitats.
 3. Pensament a curt termini: Els objectius solen tenir terminis fixos, cosa que porta a una visió miop i un menyspreu pel progrés sostenible a llarg termini. Aquesta mentalitat pot fomentar un cicle d’esforços intensos de màrqueting seguit de períodes d’estancament o esgotament.
 4. Postergar l’èxit: Quan condicionem el nostre èxit en màrqueting a l’assoliment d’objectius específics, creem una mentalitat en què creiem que només podem tenir èxit un cop aconseguim aquestes fites. Aquest enfocament porta a postergar constantment l’èxit cap al futur, perseguint sempre el proper objectiu sense apreciar plenament els petits èxits.

Sistemes: La Clau Sostenible per a un Èxit en Màrqueting

D’altra banda, els sistemes se centren a crear processos i rutines que impulsen el progrés i permeten una millora contínua. Un sistema de màrqueting consisteix en accions i hàbits que, quan es practiquen de manera consistent, condueixen a resultats desitjables.

En enfocar-nos en els sistemes, canviem la nostra atenció del resultat final a les accions diàries de màrqueting que ens porten allà. Aquí us expliquem per què els sistemes són un canvi de joc:

 1. Abraçada al procés de màrqueting: Els sistemes prioritzen el viatge de màrqueting en lloc d’obsessionar-se únicament amb la destinació. En centrar-nos en les accions diàries de màrqueting, trobem satisfacció en el progrés que fem cada dia, cosa que ens porta a una major motivació i productivitat sostenible.
 2. Flexibilitat i adaptació: Els sistemes són adaptables als canviants escenaris de màrqueting, sobretot al món digital. Ens permeten canviar de direcció, aprendre i ajustar les nostres estratègies de màrqueting segons calgui. Aquesta capacitat d’adaptació ens permet navegar per la incertesa i aprofitar noves oportunitats, assegurant un progrés constant en màrqueting fins i tot quan els objectius originals requereixen modificacions.
 3. Pensament a llarg termini en màrqueting: Els sistemes ens animen a adoptar una perspectiva a llarg termini, cosa que permet un progrés de màrqueting consistent amb el temps. En construir hàbits i rutines de màrqueting positius, cultivem una base per a l’èxit que va més enllà de l’èxit d’un sol objectiu. Es converteix en una forma de vida en màrqueting, millorant la nostra productivitat i benestar en general.

Implementant Sistemes de Màrqueting per a la Productivitat i l’Èxit

PAS Núm.1 – Identificar el resultat desitjat

Comença definint la teva visió i objectius de màrqueting a llarg termini. Tot i que els objectius poden no ser l’enfocament principal, tenir una direcció general ajuda a guiar el desenvolupament de sistemes de màrqueting efectius.

PAS Núm. 2 – Desglossar

Dividiu els processos clau de màrqueting, els hàbits i les accions que contribuiran als resultats desitjats. Concentra’t en els petits passos que puguis fer de manera constant per generar impuls en el màrqueting.

PAS Núm. 3 – Establir Rutines

Dissenya rutines de màrqueting diàries o setmanals que donen suport als teus sistemes. La consistència és clau, així que estableix hàbits que s’alineïn amb els teus objectius de màrqueting i compromet-te a seguir regularment.

PAS Núm. 4 – Seguir el Progrés

Implementa un sistema per rastrejar i mesurar el teu progrés. Això pot implicar l’ús d’eines de productivitat, mantenir un diari de màrqueting o buscar responsabilitat en un mentor o grup de col·legues. El seguiment del progrés proporciona idees valuoses i us ajuda a mantenir-vos en el rumb correcte.

PAS Núm. 5 – Iterar i Millorar

Revisa i millora contínuament els teus sistemes de màrqueting. Aprèn dels contratemps i els èxits, i adapta les teves rutines i hàbits en conseqüència. Accepta una mentalitat de creixement, reconeixent que la millora és un procés de màrqueting continu.

Contingut relacionat: Eines i tècniques essencials per millorar la teva productivitat

La Sinergia entre Objectius i Sistemes

Si bé els objectius i els sistemes són conceptes diferents, treballen sinèrgicament per maximitzar la productivitat i l’èxit en el màrqueting. Així és com es complementen mútuament:

 1. Sistemes orientats a objectius: Els sistemes han de dissenyar-se per donar suport a i alinear-se amb els nostres objectius de màrqueting. Es converteixen en el vehicle que ens impulsa als nostres resultats desitjats. En integrar els nostres objectius als nostres sistemes, assegurem que les nostres accions de màrqueting tinguin un propòsit i siguin dirigides a objectius específics.
 2. Sistemes per assolir objectius: Els sistemes ens ajuden a descompondre els nostres objectius en passos manejables i plans d’acció. Proporcionen l’estructura i rutines necessàries per aconseguir un progrés de màrqueting consistent. En enfocar-nos en els sistemes, canviem la nostra atenció del resultat final al procés d’aconseguir el màrqueting desitjat.
 3. Relació dinàmica: Els objectius poden evolucionar amb el temps i els sistemes s’adapten a aquesta fluïdesa. A mesura que obtenim noves idees de màrqueting o canvien les circumstàncies, és possible que els nostres objectius requereixin ajustaments. Els sistemes ens permeten adaptar-nos sense problemes, assegurant que continuem avançant en el progrés del màrqueting independentment de les prioritats canviants.

Aquí en tens un exemple:

Objectiu: Augmentar els ingressos mensuals en un 20% en els sis mesos vinents.

Sistema: Implementar un Sistema de Màrqueting i Vendes Estratègiques

 • Definir mercat objectiu
 • Elaborar un pla de màrqueting
 • Crear contingut d’alta qualitat i atractiu que ressoni amb el mercat objectiu
 • Implementar estratègies de generació de leads per capturar la informació de contacte de possibles clients
 • Establir un procés de vendes estructurat que guiï els possibles clients des del primer contacte fins a la conversió
 • Implementar estratègies per maximitzar la retenció de clients i fomentar les compres repetides
 • Monitorar i analitzar regularment els indicadors clau de rendiment (KPI) relacionats amb la generació d’ingressos, la conversió de leads, els costos d’adquisició de clients i les taxes de retenció de clients.

En implementar un sistema de màrqueting i vendes estratègiques, els especialistes en màrqueting poden alinear les seves activitats de màrqueting i vendes amb els objectius d’ingressos. Aquest sistema garanteix esforços constants i dirigits per atraure, convertir i retenir clients, cosa que en última instància impulsa el creixement dels ingressos.

Conclusió

Els objectius serveixen com a fites, brindant direcció i propòsit, mentre que els sistemes constitueixen la columna vertebral del progrés i la productivitat en el màrqueting.

Si bé els objectius són essencials per visualitzar aspiracions de màrqueting, és a través de sistemes ben dissenyats que traduïm aquests objectius en resultats tangibles al màrqueting. En abraçar el poder dels sistemes i integrar-los amb les nostres pràctiques d’establiment d’objectius, creem un entorn que fomenta un progrés de màrqueting constant, la formació d’hàbits i la millora contínua.

Així que, no descartem la importància dels objectius, però reconeguem que són els sistemes que establim els que realment ens impulsen cap endavant en el nostre viatge de màrqueting cap a l’èxit.