ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING (Xarxes Socials o Màrqueting Digital) + PLA DE MÀRQUETING D’1 PÀGINA –
El pla global de l’empresa per arribar als possibles consumidors i convertir-los en clients dels productes o serveis que proporciona l’empresa.
EXCEL: CALENDARI, TÀCTIQUES I ANALÍTICA –
Excel amb el calendari editorial, les tàctiques de l’estratègia de màrqueting i les bases per fer l’analítica de les accions empreses